… and we’re giving it a go at WineWorks – we’re practising our Te Reo at the morning meetings, and signing off all our emails with new email signatures – here’s mine:

Managing Director – Wāinamahi
  Wāinamahi Tamaki-Makau-rau
Wāinamahi Te Matau-a-Māui
Wāinamahi Te Tauihi-o-te-waka

Waea pūkoro 0274 492 999

Celebrating Maori language week